Geslaagde start Taalfestijnen

Met een dertigtal bezoekers in de grote zaal, ging zaterdag 12 juni in Myllesweerd in Mill TAAL AAN DE MAAS van start. Een keur aan schrijvers, dichters en zangers uit Mill en omstreken verzorgden een boeiend en afwisselend programma dat rechtstreeks werd uitgezonden door Omroep Mill.

Als eerste gast, legde Willem van Beek, voorzitter van De Kneep, uit waarom deze festijnen werden georganiseerd en hij legde aan burgemeester Antoin Walraven uit waarom cultuur in de nieuwe gemeente Land van Cuijk van wezenlijk belang is. Die repliceerde dat in de programma’s van de politieke partijen dit aspect uitdrukkelijk aan de orde zou komen.

Hij luisterde vervolgens naar het verhaal van Lotte Samarah Hermens, waarop hij een vervolg zal schrijven. Hij herkende in het verhaal zijn zoon, maar sloot niet uit dat PSV in het vervolg aan de orde zou komen.

Na deze introductie volgden in de loop van de avond enkele lofliederen op Mill en Langenboom en werd door vertegenwoordigers van BiblioPlus en de programmawerkgroep van Myllesweerd het belang van taal en cultuur onderstreept. Dat kwam ook tot uitdrukking in enkele gedichten, in een korte cursus column maken en het schrijven van haiku’s. De winnaars van de voorleeswedstrijden droegen hun steentje bij en in een interessant gesprek met schrijfster Lot Vekemans uit Langenboom werd duidelijk dat een klein dorp groot kan zijn in taal. Haar werk, vooral toneelstukken, zijn bekend in meer dan 30 landen.

Aan het eind van de avond lichtte Geurt Franzen toe dat er boeken komen waarin de historie van de afzonderlijke gemeenten aan de orde zullen komen, met veel foto’s en pakkende herinneringen.

De avond werd kundig geleid door Corné Kremers en de opzet van deze avonden – een podium bieden aan taaltalent uit de regio – werd in deze eerste editie op geslaagde wijze vorm gegeven.

Bekijk hieronder de uitzending door Lokale Omroep Mill