Meer dan 40 regioschrijvers in ons eerste boek

Meer dan 40 regioschrijvers m/v hebben gereageerd op onze oproep om een bijdrage te leveren aan het eerste ‘De Kneepboek’, dat in maart 2018 verschijnt.

Met dit boek wil De Kneep laten zien hoe rijk het regionale schrijftalent is. Eerst zijn regioschrijvers aangeschreven die al bij BiblioPlus geregistreerd stonden. Dankzij onze eigen naspeuringen hebben we die lijst kunnen aanvullen en hebben we niet minder dan 64 regioschrijvers m/v een uitnodiging kunnen versturen.

De werkgroep die verantwoordelijk is voor het boek is blij verrast. “We hadden een ondergrens van 20 à 25 deelnemers gesteld’, zegt coördinator Willem van Beek. “Een verdubbeling daarvan is verheugend en laat zien dat het initiatief aanslaat.”

Er doen schrijvers mee die hun naam regionaal en zelfs landelijk gevestigd hebben, maar ook nieuwkomers. Zij hopen dat hun verhaal of gedicht tot meer bekendheid leidt. Dat is ook één van de doelstellingen van De Kneep: bevordering van de schrijfkunst, promotie van regionaal talent en schrijvende mensen bij elkaar brengen.

Het boek verschijnt bij gelegenheid van de Boekenweek 2018 en heeft ook het landelijk thema – natuur – als leidraad. Schrijvers en schrijfsters kiezen hun eigen invalshoek en dat levert een fraaie staalkaart op van wat de regio op dit terrein vermag.

Eind december moeten alle inzendingen binnen zijn en begin januari start de productie van het boek. De titel? Die houden we nog even voor ons…