Doe mee met Zijwieltjes!

Op onze eerste oproep mee te schrijven aan een nieuw boek van De Kneep, hebben al meer dan 50 belangstellenden gereageerd. Ervaren schrijvers, maar ook inwoners uit de regio die het leuk lijkt hun ervaringen of een voorval met een fiets, met een groter publiek te delen.

Het boek – met Zijwieltjes als werktitel – gaat er dus komen en nog steeds is de planning om het te laten verschijnen bij gelegenheid van de 45ste ‘Daags na de Tour’, die gehouden wordt op 29 juli 2019.

Heb je zin om mee te schrijven? Lees dan eerst even de brief met richtlijnen door die we onlangs hebben rondgestuurd en mail vervolgens vóór 1 april je bijdrage naar redactie19@dekneep.nl.