Adieu oude gemeente, welkom Land van Cuijk! Schrijf je mee?

Het kan je niet zijn ontgaan, vanaf 1 januari 2022 houden de gemeenten in onze regio op te bestaan als zelfstandige bestuurseenheid. Samen gaan ze op in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De Kneep, een platform voor schrijvers uit deze regio, wil graag weten wat dit voor jou betekent. Zij daagt alle inwoners uit om te beschrijven wat dit ‘afscheid’ van de oude gemeente los maakt in een kort verhaal, gedicht, column of lied.

Wat gaat verdwijnen, welke herinneringen blijven, welke verhalen willen we doorgeven? Schrijf jouw gedachten over ‘Adieu, oude gemeente’ of ‘Welkom gemeente Land van Cuijk’ op in maximaal 1500 woorden. Bijdragen in het dialect zijn welkom.

Misschien wordt het een boek, wellicht komt het in de krant, uiteraard komt het op de website van de Kneep. De kwaliteit wordt beoordeeld door een vakkundige redactie. Dus ben je beginnende schrijver of dichter? Maak gebruik van de gelegenheid om jouw werk te laten beoordelen. We gaan met de inzendingen in ieder geval iets moois maken!

Schrijf je mee? Stuur jouw verhaal, column of maximaal drie gedichten of liedjes met je naam en adresgegevens vóór 1 september 2021 naar redactie@dekneep.nl