TAAL AAN DE MAAS in woord en beeld

de spelregels

Per 1 januari 2022 houden de afzonderlijke gemeentes St. Anthonis, Boxmeer, Cuijk en Mill-St. Hubert op te bestaan. Zij vormen dan de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Aanleiding voor De Kneep om het literaire talent van de afzonderlijke gemeentes nog eens te laten zien en horen en een podium te bieden.

Ook de inwoners van de regio worden opgeroepen zich te uiten over de overgang naar een nieuwe gemeente. Door het maken van een gedicht, een verhaal hoe het was of zal worden, een herinnering, een droom.

STUUR JE BIJDRAGE OP NAAR redactie@dekneep.nl

Waaraan moet je bijdrage voldoen:

 • Het thema – Adieu oude gemeente/welkom Land van Cuijk – moet in de bijdrage duidelijk zijn
 • Richtlijn is een maximum van 1500 woorden
 • Anonieme bijdragen worden niet geaccepteerd
 • Elke schrijver (m/v) mag één verhaal of maximaal drie gedichten aanbieden
 • De teksten moeten voldoen aan de algemeen geldende regels over gebruik van leestekens en spelling
 • Gebruik van dialect is toegestaan
 • De teksten dienen aangeleverd te worden in WORD

In een later stadium beslist De Kneep of deze verhalen en gedichten gebundeld worden in een uitgave.

Dit hangt af van de respons op deze oproep, de kwaliteit van het aanbod en de financiële mogelijkheden.

Om een beeld te krijgen van een mogelijke uitgave worden ook fotografen en tekenaars uitgenodigd een bijdrage in te leveren.

 • Ook in hun bijdrage moet het thema duidelijk herkenbaar zijn
 • Geen foto’s van standaard ‘beelden’ uit de gemeentes (‘het oude stadhuis’)
 • Technische eisen:
  • een digitale foto
  • een bestandsgrootte van minimaal 500 kb, maximaal 1 mB
  • met je naam als bestandsnaam (zodat het bestand niet kwijtraakt)