Nico Beemsterboer

De zevende kwartaaldichter was Nico Beemsterboer uit Cuijk. Hij startte in juli 2023.

ZWEMMEN

zwemmen is jezelf verliezen in het water
spartelen en trage slagen maken
zwaaien naar de zwaartekracht

vrij met armen benen praten met het water
luchtig je verhaal vertellen aan het water
dat alles in zich opneemt en begrijpt
water spreekt noch spartelt tegen

losbandig opgenomen worden in
de eerste tellen van de eeuwigheid
vrij van grenzen hoeken deuren muren
eindeloos geheel jezelf in
het ritme van je adem

(juli 2023)

KLIMAAT

de atmosfeer kust ijskap
van de wereld uit zijn
eeuwige winterslaap

het is tijd om te gaan zwemmen
in zijn blootje schuift de overdikke ijslaag
met wit uitgeslagen tong als onherstelbaar ziek
naar bodemloze zeeën zonder vis

in trage temperaturen, opgenomen in
het wezen van zijn voorouders danst hij
zwierig met elke stroming mee

de maan wist druppels van het voorhoofd
nu zijn getijdentaak gedurig zwaarder wordt
donkere verwachtingen fronsen zijn wenkbrauwen

klimaat werpt vuur en vlam de dampkring in
kolkende orkanen spuwen dwaze dagen
geen landtong is meer veilig

(augustus 2023)

TOEKOMST

na de middag van deze dag
begint de toekomst met een avond
dikwijls denk ik aan de toekomst
droom ervan

mijn toekomst is een niet bestaande leegte
die ik vul met plannen idealen
deze blazen energie in mijn
verlangen hopen streven

hooggestemdheid is een moeder die teleur gaat stellen
wordt een verwachting mij ontnomen
voel ik lang nadien nog dat hij is gebleven

ik ga schrijven zonder mij af
schrijven vergt mijn volle aandacht
ik trek en duw en wacht en worstel
geef me over en verlies me
in het alfabet

later voel ik of ik tevreden
ben of teleurgesteld
weet ik of ik even tijdloos heb geleefd
zonder toekomst

(september 2023)