Ans van Kessel

De zesde kwartaaldichter was Ans van Kessel uit Stevensbeek. Zij startte in april 2023.

ODE AAN HET LAND VAN CUIJK

Vandaag ga ik het Land van Cuijk
bezingen, zing over witte
bloesem langs de Maas

zie hoe de schapen
lammeren op de dijk
waar ik wandel richting Cuijk

passeer de Beerse Overlaat
en op de plassen rond Linden
varen plezierboten mij voorbij

wind streelt mijn haren, helderblauw
de wolken en in de verte Grave
de stad waar ik mij vroeger vestigde

de oude muren die
herinneringen dragen
zitten gebeiteld in mijn hart

en telkens als ik daar weer
in de haven sta, de overkant van
de rivier in zicht, zoek ik naar woorden.

(Juni 2023)

PAARDENBLOEMPLUIZENBOL

De paardenbloemenpluizenbol die
mij tot honderd jaar liet blazen
staat te schitteren in het gras

de tere donsjes dwarrelen in de wind

ze vangen zo de woorden van het kind
dat denkt dat alle dromen die het heeft
worden beleefd en tijd nog niet bestaat

geen later en geen vroeger
enkel een hoofdje vol met vragen

waarom zijn paardenbloemen geel
en waarom hebben ze een steel
maar geen twee voeten om te staan

wie heeft dat allemaal gedaan

waarom bezorgt die pluizenbol
ons steeds opnieuw weer honderd jaar

blazen wij zo de uren in één adem bij elkaar?

(Mei 2023)


ANGSTAANJAGEND

De beelden op teevee, terwijl de aarde beeft,
klappen in mijn gezicht, ik wil mijn ogen sluiten

voor dit geweld zijn woorden niet geschikt, verstikkend
het verdriet om wie onder het puin en niet meer leeft

de huizen ingestort omdat het fundament
te zwak was om de muur te stutten en te dragen

waar kracht van de natuur de onderaardse lagen
liet verschuiven en tijd geen medelijden kentzal iemand hier nog ooit zo’n ramp te boven komen
en kinderen weer zien spelen in de straat

waar nu de wind niet zingt maar enkel nog kan huilen

niemand een plek kan vinden om te schuilen
zoveel geliefden weg, daarmee ook alle dromen.

(april 2023)