Meer

Het bestuur van Stichting De Kneep:

Voorzitter:                                        dhr. Willem van Beek
Secretaris/penningmeester:     dhr. Gérard Zeegers
Algemeen bestuurslid:                dhr. Marco van de Plasse

Stichting De Kneep heeft geen winstoogmerk. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden die zij voor de stichting verrichten. Eventuele onkosten, gemaakt in het belang van De Kneep, worden, op vertoon van bewijsstukken, vergoed.

Het bestuur van stichting De Kneep wil zich, samen met de stuur- en werkgroepleden, actief inzetten voor de regio. Het bestuur draagt zorg voor verrijkend cultureel beleid en gedegen financieel beleid; De bestuursleden zien toe op een adequate besteding van middelen verkregen uit sponsoring, schenkingen, subsidies en de verkoop van publicaties. De baten en het vermogen van de stichting worden aangewend om talige activiteiten te organiseren voor de inwoners van de regio.

KvKnr:          69511853
RSINnr:        857900468
Rek.nr:         NL 82 RABO 0323 3900 80

Download de statuten van De Kneep (pdf)

Download het financieel jaarverslag 2018 (pdf)

Download onze privacyverklaring (pdf)

Deel dit bericht