Terugblik op Boek&Bal 2018

Op vrijdagavond 16 maart 2018 vond in Schouwburg Cuijk het succesvolle eerste Boek&Bal plaats in het Land van Cuijk. Een regionaal festival dat tijdens de landelijke Boekenweek werd gehouden, maar dat taalmakers en liefhebbers van boeken en taal uit de regio bij elkaar wilde brengen. En het smaakte direct naar meer!

Het festival werd aangegrepen om de eerste verzamelbundel van verhalen en gedichten van schrijvers en dichters uit de regio’s Land van Cuijk en Maasduinen te presenteren. Zowel het festival als de verzamelbundel, getiteld Schrijven als tweede natuur, geënt op het thema van de Boekenweek, was een productie van de stichting De Kneep.

We hebben er deze zomer flink op gezweet en het evaluatierapport is nu eindelijk gereed. Download het hier.

 

De Kneep start met een soos voor regioschrijvers

Stichting De Kneep wil een podium zijn voor regioschrijvers in het Land van Cuijk en Maasduinen. Dat is al aardig gelukt met twee activiteiten eerder dit jaar: het festival tijdens de Boekenweek in de Schouwburg Cuijk, Boek&Bal en de uitgave van het boek Schrijven als tweede natuur, een bloemlezing van verhalen en gedichten van regioschrijvers.

Nu start De Kneep met een soos voor regioschrijvers. Bij succes wordt die om de paar maanden gehouden, op verschillende locaties in de regio. De eerste editie vindt plaats in ’t Veerhuis in Oeffelt. Kijk hier voor de agenda>

De soos-avonden starten met een kort programma rondom een prangende vraag, waarbij doorgaans een regioschrijver een inleiding verzorgt, waarna het gezelschap zelf met die vraag aan de slag gaat. Daarna is er een gezellig samenzijn, oftewel ‘sozen’, onder het genot van een glaasje.

Alle bij De Kneep bekende regioschrijvers worden voor deze bijeenkomsten uitgenodigd. Regioschrijvers die nog niet bekend zijn bij De Kneep (dat inmiddels een bestand van ruim 80 namen heeft) zijn ook van harte welkom. Zij kunnen zich melden door een mailtje te sturen naar redactie@dekneep.nl. Daar kun je ook terecht voor vragen.

Wie is regioschrijver? Hij of zij die in de regio woont of daar sterk aan verbonden is en zich schrijver voelt. Klaar af.
De toegang van de avonden is gratis en vrijblijvend. Vooral een gezellig samenzijn en ervaringen uitwisselen, daar word je nooit dommer van.

Crowdfund met ons mee!

Als taal je ding is, kom je zeker op vrijdag 16 maart naar Schouwburg Cuijk. En als je 25,- doneert, ontvang je een entreekaart voor de avond + het boek ‘Schrijven als tweede natuur’. Doe het via ons project op het Voor de kunst crowdfundingplatform, want op die manier steun je De Kneep extra. Geef dit bericht en de link door aan alle taal- (en luistermuziek) liefhebbers die je kent, want taal is een feest van en voor allemaal.

Voor wie het nog niet weet: Boek&Bal De Kneep is een sprankelend, regionaal taal (en muziek) festival met optredens van traditionele en ook veel nieuwe taalmakers. Naast boekenschrijvers, dichters, columnisten en dialectsprekers, ook poetry slammers, rappers en originele liedjes-schrijvers. Samen zorgen zij voor een boeiende kruisbestuiving van mooie en gekke taal en van leuke en diepere gedachten, afgewisseld met muzikale items. Het thema is ‘natuur’. Bovendien vindt de presentatie plaats van een bijzonder boek – gemaakt door 35 regionale schrijvers – met de titel ‘Schrijven als tweede natuur’.

We zijn enorm trots op dit Boek&Bal en vooral trots op het programma, met als extra spraakmakers de nummers 3 en 4 van het NK-Poetry Slam 2018!

Boek&Bal De Kneep – Vrijdag 16 maart  20.15- 22.30 uur – (0.30 uur) Schouwburg Cuijk – In 3 verschillende zalen – Met  30 optredens – En een swingend bal na afloop – GEEF ‘De Kneep’ door !

https://www.voordekunst.nl/projecten/6846-boekbal-de-kneep

“Schrijven als tweede natuur”

“Een Boxmeers boekenbal was aanvankelijk het grappige idee, een alternatief voor het besloten feest wat in Amsterdam plaats- vindt. Wij willen juist een feest voor iedereen die houdt van lezen, boeken en taal”, zeggen Gérard Zeegers en Geurt Franzen namens de stuurgroep van Stichting De Kneep.
Inmiddels is de focus verlegd van Boxmeer naar het Land van Cuijk en Maasduinen en gaat het regionale evenement gepaard met de uitgave van het boek “Schrijven als tweede natuur”. De uitgave van het boek moet één van de hoogtepunten worden van het taaljaar in de regio.

 

Meer dan 40 regioschrijvers in ons eerste boek

Meer dan 40 regioschrijvers m/v hebben gereageerd op onze oproep om een bijdrage te leveren aan het eerste ‘De Kneepboek’, dat in maart 2018 verschijnt.

Met dit boek wil De Kneep laten zien hoe rijk het regionale schrijftalent is. Eerst zijn regioschrijvers aangeschreven die al bij BiblioPlus geregistreerd stonden. Dankzij onze eigen naspeuringen hebben we die lijst kunnen aanvullen en hebben we niet minder dan 64 regioschrijvers m/v een uitnodiging kunnen versturen.

De werkgroep die verantwoordelijk is voor het boek is blij verrast. “We hadden een ondergrens van 20 à 25 deelnemers gesteld’, zegt coördinator Willem van Beek. “Een verdubbeling daarvan is verheugend en laat zien dat het initiatief aanslaat.”

Er doen schrijvers mee die hun naam regionaal en zelfs landelijk gevestigd hebben, maar ook nieuwkomers. Zij hopen dat hun verhaal of gedicht tot meer bekendheid leidt. Dat is ook één van de doelstellingen van De Kneep: bevordering van de schrijfkunst, promotie van regionaal talent en schrijvende mensen bij elkaar brengen.

Het boek verschijnt bij gelegenheid van de Boekenweek 2018 en heeft ook het landelijk thema – natuur – als leidraad. Schrijvers en schrijfsters kiezen hun eigen invalshoek en dat levert een fraaie staalkaart op van wat de regio op dit terrein vermag.

Eind december moeten alle inzendingen binnen zijn en begin januari start de productie van het boek. De titel? Die houden we nog even voor ons…

 

Aankondiging Boekenbal

De Kneep als nieuw regionaal taalbolwerk, boek wordt blikvanger

Een Boekenbal in maart volgend jaar, een speciaal boek geschreven door regioschrijvers, samenwerkingsverbanden met BiblioPlus, Schouwburg Cuijk en Cultureel Centrum De Weijer, scholenworkshops, het komt allemaal uit de koker van De Kneep, een regionale stichting die taaluitingen in de breedste zin des woords wil stimuleren.

Begin deze maand verscheen in De Maas Driehoek een artikel over De Kneep waarin o.a. voorzitter Peter Verdijk aan het woord komt.

Lees hier het hele artikel

Op zoek naar vers bloed

De Kneep is voortdurend op zoek naar vers bloed, zodat we onze activiteiten met een zo breed mogelijke club kunnen uitvoeren. In onze werkgroepen is plaats voor taalliefhebbers van alle leeftijden. Jongeren (t/m 18 jaar) en mensen met een migratie-achtergrond zijn extra welkom!

Meld je via info@dekneep.nl aan als je ‘iets hebt met taal’ en het leuk vindt om in teamverband loos te gaan met het bedenken en organiseren van leuke en aansprekende evenementen.